За участю НМР та науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи у 2015-2016 н.р. вивчалися такі питання: адаптація учнів; вивчення академічних нахилів, здібностей учнів; психологічне обстеження учнів щодо профільного навчання; моніторинг стану роботи з обдарованими дітьми; використання міжпредметних зв’язків у практичній діяльності вчителів, їх вплив на пізнавальний інтерес учнів; дослідження стану ефективності та якості професійної діяльності педагогів, які мають педагогічні звання; моніторинг навчальних досягнень учнів; стан викладання історії України, німецької мови, правознавства, хімії, а також стан виконання навчальних програм. За результатами вивчення матеріали узагальнено, розроблено рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. 

Результати моніторингових досліджень

       У 2015-2016 н. р. в гімназії вивчено рівень соціально-психологічної адаптації учнів 1,5,10 класів до шкільного навчання.

       Адаптаційний період у першокласників пройшов у цілому успішно. Діти познайомились зі школою та один з одним, мають друзів серед однокласників. Учні виділяють з класу окремих дітей, які для них ближчі, сприймають клас в цілому і кожного учня окремо. Цей факт свідчить про те, що учні добре познайомились один з одним, всі вміють працювати з однокласниками в групі. Мають сформований на достатньому для першокласника рівень самооцінки.

     У перших класах створена доброзичлива атмосфера. Учні почувають себе в класі добре, засвоїли перші шкільні правила. Всі діти познайомились з приміщенням гімназії, знають, де знаходиться їдальня, медичний кабінет. У своїх відповідях учні вказують, що навчились писати, читати, малювати. Засвоїли гігієнічні навички. Улюблені предмети: англійська мова – 40% учнів, математика – 20%, читання – 20%, письмо – 20%.

     У п’ятикласників адаптаційний період пройшов успішно. Хоч психологічна адаптація відбулася в більшій мірі, ніж соціальна.

     Адаптаційний період в учнів 10 класу був успішним, учні швидко пристосувались до умов навчання в старшій школі. З обстежених 30 учнів 26 почувають себе комфортно. Свій клас характеризують як дружній, веселий, працьовитий, активний. Спілкування з однокласниками характеризують найбільше. До себе учні ставляться самокритично. Вміють регулювати свою поведінку відповідно до сподівань однокласників. Такі оцінки свідчать про можливість ефективного використання на уроках з груповими формами роботи та колективних творчих справ у виховній роботі. Найбільше учні цінують у людях чесність, почуття гумору, щирість. Свій успіх в житті пов’язують з собою, своїми знаннями,прагненням досягти мети. Соціальна адаптація в 10-му класі відбувається на рівні з психологічною.

     Також, було вивчено інтереси і схильності учнів школи. В результаті дослідження виявилось, що в учнів молодшої школи переважають такі інтереси, як малювання, танці, співи, спорт, іноді читання, мови, математика; в учнів середньої – комп'ютерні ігри, спорт, музика, іноді математика і практично дуже мало дітей приділяють увагу читанню; в учнів старших класів – інформатика, правознавство, хімія, географія, рідше математика, біологія. Учні старших класів виявляють інтерес до таких видів діяльності як техніка, електротехніка, інформатика, медицина, журналістика, педагогіка, право, рідше географія, хімія, мови, математика.

    Протягом року проводилася діагностика суб’єктивної вмотивованості учнів у навчанні певній дисципліні; вивчення академічних нахилів, здібностей учнів 6-х класів; психологічне обстеження учнів 7-х, 9-х класів щодо профільного навчання; моніторинг стану роботи з обдарованими дітьми; діагностика інформаційної культури та рівня оволодіння ІКТ вчителями закладу; використання міжпредметних зв’язків у практичній діяльності вчителів, їх вплив на пізнавальний інтерес учнів; дослідження стану ефективності та якості професійної діяльності педагогів, які мають педагогічні звання; моніторинг навчальних досягнень учнів 9-х класів; вивчення рівня знань, умінь; стан викладання російської мови, трудового навчання, фізики та астрономії та інших навчальних дисциплін, а також стан виконання навчальних програм. Моніторинг з англійської мови. Моніторинговими процедурами (психолого-педагогічна діагностика та вивчення динаміки змін навчальних досягнень) було охоплено 5-9 класи.

    Адміністрацією гімназії у грудні 2015 року проведено діагностування готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання. Гімназистам було запропоновано тест у форматіЗНО.
    Тестування показало, що в гімназії немає учнів, які мають початковий ріверь знань з математики.
    Між оцінками за перший семестр, що поставили учителі, та оцінкою за тест різниця мінімальна. Результати тестування з алгебри та геометрії. Переглянути>>>
    Також, було проведено контрольну роботу (у форматі ЗНО) на тему: «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації сус­пільства (середина  50-х — середина 60-х рр.)». Аналіз директорської контрольної роботи з історії України в 11-А класі. Переглянути>>>

    Результати локального моніторингу обговорюватися на НМР, засіданнях МО. Також, як окремі питання, розглядалися на педагогічних радах. ico_arrow Опитування

Що Ви вважаєте найбільш актуальним для розвитку гімназії?


Всього голосів: 435

 Зайти в облікові сторінки Офіс 365.