Випускник гімназії №172 «Нивки» - людина освічена, самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Cучасний випускник усвідомлює різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність. Уміє здійснювати вибір. Здатний планувати своє життя у відповідності з обраною метою, приймати рішення

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
гімназії №172 "Нивки" Шевченківського району міста Києва

Освітня програма містить:

Призначення гімназії та засіб його реалізації
Опис "моделі" випускника гімназії
Цілі та задачі освітнього процесу
Навчальний план та його обґрунтування
Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій
Показники (вимірники) реалізації освітньої програми
Програмно-методичне забеспечення освітньої діяльності

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 - формування компетентностей;
 - розвитку компетентностей;
 - перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 - корекції основних компетентностей;
 - комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу в гімназії є екскурсії, вір­ту­альні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

Зі змістом освітньої програми 
Ви можете ознайомитися далі 

   5-9 клас >>>

  10 клас  >>>

11 клас  >>>

Освітню програму гімназії №172 "Нивки" було затверджено на засіданні педагогічної ради.