Формування сучасних компетентностей є невід'ємною частиною професійного розвитку педагога. 03.11-04.11.2022 вчителі гімназії # 172 « Нивки» взяли участь у тренінгу "СОЦІАЛЬНІ ТА ЕМОЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ XXI СТОЛІТТЯ" за програмою Lions Quest. Це дало змогу ширше розкрити розуміння роботи трикутника "вчитель-діти-батьки" і отримати інструменти побудови ефективної комунікації і створення позитивного навчального простору.