Для створення умов успішної реалізації проекту «Моніторинг у Гімназії» здійснюються наступні кроки:

- Визначено потенціал педколективу та матеріально-технічної бази. Визначено проблеми розвитку і вдосконалення. Визначено шляхи реалізації.
- Здійснюється пошук нових можливостей. Цілі моніторингу відображено у планах Гімназії.
- Відпрацьовується технологія отримання регулярної інформації про якість загальноосвітньої підготовки учнів (грудневе директорське тестування та ведення електронного журналу).
- Оперативний зв'язок з батьками, підтримка батьків.

 Об’єктом моніторингу є психо-фізичний стан і навчальні досягнення учнів

1.     Навчальні досягнення:
- українська мова
- математика
- англійська мова
- природознавство (5 клас)

2.     Психолого-педагогічна діагностика:
- “кодування”
- “творчі здібностіі”
- “конструювання”
- психологічна адаптація
- рівень персональних досягнень
- мотивація до навчання
- дослідження структури взаємовідносин у класному колективі

 

Психологічна адаптація: питання опитувальника виявляють рівні розуміння навчального матеріалу і працездатності в школі; вміння використовувати навчальну допомогу і засвоєний спосіб навчальної діяльності для виконання подібного завдання; зацікавленість навчальною діяльністю; психоемоційний та соматичний стан дитини.

Більше 90% учнів мають високий і достатній рівні адаптації до навчальної діяльності в школі.

Рівень персональних досягнень: аналіз, протиставлення, знаходження відмінностей, логічне слідування. 

«Конструювання» "Конструювання" Виявляє рівень мовленнєвого розвитку учня, багатство його словникового запасу. Учневі пропонувалося написати якнайбільше речень їз чотирьох слів, у яких кожне слово починається з певної букви. Фраза обов'язково повинна бути логічною, слова в реченні - погодженими у роді, числі, особах та відмінках. Додавати інші слова не дозволяється. Зазначені букви можна використовувати як прийменники. Тестування триває 5 хвилин. 

"Кодування" Один з інструментів вимірювання інтелекту дітей, яким виповнилося 8 років (комплексна процедура).

Тест «творчі здібності» виявляє розмаїття інтересів учня, незалежність його думок, гнучкість та пристосовність, допитливість, наполегливість. Допомагає доповнити відомості про сімейну обстановку.

У гімназії проведиться діагностика суб’єктивної вмотивованості учнів у навчанні певній дисципліні. Обрати твердження, які найбільше відповідають Вашим відчуттям (по відношенню до навчання кожній з дисциплін окремо).

Навчальна дисципліна

Відчуття

- Російська мова
- Українська мова
- Українська література
- Англійська мова
- Математика
- Природознавство
- Географія
- Історія
- Фізична культура


1. Люблю займатися цим предметом
2. Вчу, бо так треба
3. Встигаю виконати
4. Із задоволенням іду на урок
5. Працюю самостійно

 

Детальніше про  діагностику суб’єктивної вмотивованості:

- Українська мова>>>   - Математика>>>   - Англійська мова>>>   - Історія>>>

       Центром науково-освітніх інновацій та моніторингу активно досліджуються стан функціонування системи освіти м. Києва, ефективність науково-освітніх інновацій та педагогічних технологій освітньо-виховного простору, накопичується  інформація про рівень знань, умінь і навичок учнів для прийняття ефективних управлінських рішень з метою підвищення якості столичної освіти.