Управління має бути перспективним!

Мета запровадження моніторингу в Гімназії – прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, обґрунтоване запровадження необхідних змін. Розпочавши проведення моніторингових процедур у 2010 році, ми вже сьогодні маємо можливість відстежувати різницю між

   -  теорією і практикою;
   -  задумом і виконанням;
   -  планом і реальністю;

   Мета «глобальна» – конкурентоспроможність гімназії на ринку освітніх послуг.
   Мета «стратегічна» – створення класичної гімназії у нових соціальних, економічних та політичних умовах.
   Мета «локальна» – вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їх проживання, моральними установками, інтелектуальними можливостями, оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. З’ясування методичних проблем, пов’язаних с результативністю навчання. Виявлення типових і індивідуальних помилок учнів на кожному етапі навчання та вироблення рекомендацій щодо їх усунення. Створення банку даних успішності учнів.

Результати моніторингу є підставою для прийняття адміністрацією гімназії управлінських рішень щодо організації, змісту навчально-виховного процесу та якості педагогічного складу, який забезпечує ефективність навчання.

    Системна та систематична психолого-педагогічна діагностика рівня розвитку учнів допомагає побачити позитивну чи негативну динаміку в процесах формування юної особистості. Отже, будь-яка інформація, яку отримує учитель в результаті діагностування є корисною і важливою. Тому психологічна служба нашої Гімназії під керівництвом Тетяни Аксентіївни систематично виконує дослідження мотивації дитини в навчанні, виявленню її інтелектуальних і творчих здібностей, професійних схильностей (педагогічна діагностика школярів), а також особистісних рис дитини, уміння спілкуватися з іншими (психологічна діагностика) тощо.

 

Нормативна база

Нормативна база надання освітніх послуг дистанційно докладніше...

Дистанційне навчання

Надання освітніх послуг дистанційно докладніше...