Методична розробка Шагіахметової Е.С.

Презентація>>>

 Тема: Використання фільмів на уроці англійської мови


Відкритий урок з німецької мови Рубанчук Олени Євгенівни

Презентація>>>

Тема: Німецька мова, 7 клас, MEINE WOHNUNG

Мета: Навчити учнів ставити загальні запитання, повторити прийменики та вести діалог на тему "Квартира".
Обладнання: проектор, інтерактивна дошка, презентація, інтерактивні вправи на дошці.
Учитель: Рубанчук Олена Євгеніївна

Відкритий урок для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури (8 клас)

Тема уроку: «Слово про похід Ігорів» – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Переклади і переспіви у ХІХ-ХХ ст. Історична основа твору. Питання авторства.
Мета уроку. Ознайомити учнів із перлиною українського ліро-епосу, пам’яткою давньої літератури «Слово про похід Ігорів». З’ясувати історичну основу твору. Виховувати в учнів любов до рідного краю, прагнення знати і зберігати народні надбання. Формувати в учнів реальне бачення однієї з героїчних сторінок далекого минулого шляхом осмислення ідейно – художнього змісту твору.
Обладнання: виставка видань «Слово про похід Ігорів» , картин, малюнків. До уроку була підготовлена віртуальні екскурсія 3D та презентація on-line у Prezi.
Учитель: Крикун Любов Іванівна, учитель вищої категорії, учитель-методист.
Буклет запрошення >>>
Клоуз-тест >>>
Конспект уроку >>>

Відкритий урок з хімії на конкурс "Вчитель року"

Тема уроку: "Окисно-відновні реакції, їхнє значення.
Мета уроку:
Освітня: поглибити знання учнів про окисно-відновні реакції, навчивши учнів складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Розвивальна: розвивати вміння і навички роботи в команді, вчити самостійно здобувати знання з різних джерел інформації та оформлювати їх у вигляді презентації, формувати вміння виступати перед аудиторією, використовуючи можливості мультимедійної техніки. Виховна: виховувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення хімії, товариськість і взаємодопомогу.
Програмне забезпечення: програмно-методичний комплекс «Хімія. 9 клас», Microsoft PowerPoint, Word, Paint, Internet Explorer. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, пам’ятки з алгоритмом складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу, правила визначення ступенів окиснення елементів в речовинах.
Базові поняття та терміни: окисно-відновні реакції, окисники, відновники, окиснення, відновлення, метод електронного балансу.
Учитель хімії: Москаленко Вікторія Миколаївна
План-конспект уроку>>>
Презентація>>>
Завдання для групи>>>
Алгоритм 1>>>
Алгоритм 2>>>
Значення>>>
Робота з опорним конспектом>>>

Бінарний урок з фізики та хімії

Тема: Електричний струм в електролітах. Закони електролізу
Мета уроку: роз’яснити учням фізичну природу електропровідності рідин, закріпити уявлення про електроліз як окисно-відновний процес; розвивати вміння спостерігати, аналізувати фізичні й хімічні явища, робити висновки; показати єдність законів фізики і хімії.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Учитель хімії: Москаленко Вікторія Миколаївна
Учитель фізики: Меліков Олексій Аркадійович
План-конспект уроку>>> 
Презентація 1>>>
Презентація 2>>>
Завдання>>>
Картка консультанта >>>

Урок з англійської мови для 7-го класу

Тема уроку: «My Favourite Animal»
Мета: виховувати доброзичливе та бережливе ставлення до тварин; активізувати лексику по темі Animals; розвивати навички говоріння та письма; формувати навички вживання модальних дієслів.
Обладнання: картинки тварин, картки, магнітофон, підручник.
Вчитель: Ковальова Наталія Дмитрівна.
План-конспект уроку>>> 

Урок з англійської мови для 7-го класу

Тема уроку: «The Zoo or Freedom»
Мета: розвивати вміння говоріння учнів на рівні підготовленого монологічного висловлювання по темі; розвивати в учнів вміння говорити на рівні непідготовленого висловлювання в рамках речення; формувати вміння робити проекти; привернути увагу учнів до проблем зоопарків; розвивати культуру публічного виступу; сприяти розвитку пізнавального інтересу; вдосконалювати вміння учнів щодо вживання граматичної структури Conditional I.
Обладнання: картинки тварин, картки, магнітофон, підручник.
Вчитель: Ковальова Наталія Дмитрівна.
План-конспект уроку>>>
Презентація>>> 

Урок з англійської мови для 2-го класу

Тема: «Хто переможець?».
Мета: Повторити лексичні одиниці за темами; закріпити знання, уміння та навички, сформовані на уроках; розвивати пізнавальний інтерес, пам’ять, увагу, чуття мови; знайомити з навколишнім світом; сприяти розвитку самостійності мислення і вміння працювати вгрупах; виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови.
Обладнання: картки з завданнями, записи пісень, магнітофон, відеофільми, постер, граматичні завдання.
Учитель: Войленко Леонора Альбертівна.
План-конспект уроку >>> 

Урок з англійської мови для 2-го класу

Тема: «Що робить Тед».
Мета: Повторити лексичний матеріал за темою “My working day”; закріпити знання, уміння, навички, сформовані на уроці; розвивати пізнавальний інтерес, пам’ять, увагу, чуття мови; сприяти розвитку самостійності мислення; виховувати позитивне ставлення до навчання англійської мови.
Обладнання: підручник, малюнки, таблиці, відеозаписи,Flashcards, CD.
Учитель: Войленко Леонора Альбертівна.
План-конспект уроку >>> 

Усний рахунок і математичний квест на уроках математики
Учителі: Лукіна Людмила Миколаївна, Шемет Тетяна Валеріївна, Колонтаєвська Надія Тарасівна.
Переглянути >>> 

Навчальні видання
У посібниках подано розгорнуті конспекти уроків з навчальних курсів "Трудове навчання" та "Образотворче мистецтво" для учнів 1-го та 2-го класів.

Учитель: Лукіна Людмила Миколаївна 
Посібник "Уроки трудового мистецтва" 1 клас >>> 
Посібник "Уроки трудового мистецтва" 2 клас >>> 
Посібник "Уроки образотворчого мистецтва" 1 клас>>> 
Посібник "Уроки образотворчого мистецтва" 2 клас>>>  

Методичний посібник "Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр"

Посібник містить плани-конспекти занять із історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., проведення гурткової роботи та засідань історичного гуртка. З приводу отримання посібника можна звертатися до Шевченківської районної ради ветеранів міста Києва.
Учитель:
Буряк Жанна Миколаївна 
Переглянути >>> 

Урок на тему: "Перська держава"

Історія України. Всесвітня історія (Інтегрований курс), 6 клас.
Учитель: Буряк Жанна Миколаївна.
Переглянути >>> 

Урок на тему: "Оповідання "Каторжна" Б.Грінченка в контексті норм сучасного кримінального права"

Бінарний урок з правознавства та української літератури, 10 клас.
Учитель: Буряк Жанна Миколаївна.
Переглянути >>> 

План-конспект уроку з математики для 6-го класу

Тема. ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД
Мета. Сформувати в учнів уяву про об’єм прямокутного паралелепіпеда. Навчити учнів знаходити об’єм прямокутного паралелепіпеда, встановити зв’язок між одиницями вимірювання об’єму.
Тип уроку. Урок формування умінь і навичок (урок у 6 класі).
Обладнання. Моделі прямокутного паралелепіпеда і куба, мультимедійний комплекс.
Учитель: Ходаківська Світлана Олександрівна.
Презентація >>> 

Стаття "Компетентнісний підхід до викладання теми "Хімічні явища"

Стаття містить план-конспект уроку в 5-му класі з природознавства
Учитель: Кравчук Зоя Ігорівна 

План-конспект уроку в 2 класі

Тема: Велика буква в іменах, по батькові, прізвищах людей
Мета: 1. Вчити учнів розрізняти поняття: «ім’я», «по батькові», «прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвищ людей; ознайомити з етимологією деяких з них; закріпити знання про слова – назви предметів. 2. Розвивати мовлення, каліграфію, мислення, вміння працювати в парах. 3. Виховувати позитивні риси характеру, прагнення творити добро
Обладнання: ілюстрація ікони Святого Миколая, малюнки до свята Святого Миколая.
Учитель: Діхтяр Лариса Володимирівна

План-конспект уроку з курсу «Я і Україна» у 2 класі

Презентація >>>

Тема: Зима щедра святами. 
Мета: 
продовжити формування уявлення про календар народних свят; розширити та уточнити зміст свят: день Святого Миколая, Новий рік, Різдво Христове; ознайомити з народними традиціями святкування цих свят; розвивати мовлення дітей, викликати інтерес до історії виникнення свят; виховувати повагу до традицій і народних звичаїв. 
Обладнання:
 ілюстрації із зображенням зимових свят, загадки, кросворд, інтерактивна дошка, проектор.
Учитель: 
Діхтяр Лариса Володимирівна

План-конспект уроку з математики для 6-го класу

Презентація>>>

Тема: Пряма пропорційна залежність. 
Мета: сформувати уявлення учнів про пряму пропорційну залежність величин, ознайомити із прикладами таких величин, що їх учні зустрічають у повсякденному житті та під час вивчення шкільних предметів; сформувати вміння розв'язувати задачі складанням пропорції. 
Обладнання: проектор, інтерактивна дошка, роздатковий матеріал, презентація, інтерактивні вправи на дошці.
Учитель: Ткалич Надія Терентіївна

Розробка відкритого уроку з математики

Тема: Довжина кола. Площа круга.
Девіз: "Початок є - кінця пізнанню немає"                                                       

Мета: виробити вміння знаходити довжину кола та площу круга за формулами; активізувати пізнавальну діяльність учнів шляхом проведення навчальних експериментів; виховувати інтерес до математики, увагу, старанність, здоровий спосіб життя.
Обладнання: девіз уроку, портрет Архімеда, циркуль, лінійка, нитки, чотири предмета у формі круга, роздатковий матераіл (віршовані правила), табличка "ДОВІДКОВЕ БЮРО", таблиці для запису результатів експерименту, лимон, картки самоконтролю.
Учитель: Гуменюк Наталія Іванівна

 Урок з етики для 6-го класу

Тема: Відносини між народами у багатонаціональній демократичній державі.
Мета:
збагатити знання учнів про багатокультурну державу та поліетнічне суспільство, на практичних прикладах розкрити зміст понять «патріотизм», «шовінізм»; продовжити вчити учнів працювати з текстом, виділяти головне, находити відповіді на питання, вдосконалювати вміння висловлювати свою думку та поважати інші думки; спонукати учнів замислитися над важливістю міжкультурного порозуміння та рівноцінністю всіх людей, незалежно від національної або релігійної приналежності. 
Обладнання: фотографії (малюнки) дітей в національних костюмах народів, що проживають в Україні; діаграма «Національний склад населення України за даними перепису 2001 р.»; роздатковий матеріал для учнів (на кожну парту): витяги із Конституції України (ст. 10, 11, 12) та Закону України «Про національні меншини в Україні» (ст. 1, 2, 3, 6, 15).
Учитель:
Буряк Жанна Миколаївна  

 Урок з етики для 5-го класу

Тема: Добро і зло. Вчинки у вашому житті.
Мета:
допомогти учням усвідомити зміст етичних понять «добро» «доброчинність», робити вибір між добром і злом, давати оцінку  добру і злу; формувати вміння учнів моделювати ситуації та розв’язувати їх.
Обладнання:
підручник, дошка, крейда, дидактичний матеріал, ілюстрації, малюнки, навчальні тексти, словник.
Учитель:
Буряк Жанна Миколаївна

План-конспект відкритого уроку з німецької мови для 6-го класу

Тема: Навчальні предмети (Schulfacher)
Мета: Ознайомити дітей з новою лексикою теми; навчити учнів розповідати про розклад уроків, навчальні предмети, дні тижня та улюблені шкільні предмети; навчити учнів правильно вживати прийменник am із назвами тижня, а також вживати та відмінювати дієслово finden.
Обладнання: підручник, зошит, магнітофон, картки з завданнями.
Учитель: Нікітюк Тетяна Петрівна

Відеозапис діалогічного мовлення на уроках німецької мови у 8-х та 10-х класах

Мета: Навчити учнів ставити загальні запитання та вести діалог-розпит у ситуаціях: "У лікаря", "В крамниці".
Учитель: Нікітюк Тетяна Петрівна

План-конспект відкритого уроку з англійської мови для 6-го класу

Тема: День Подяки (Thanksgiving Day)
Мета: узагальнити та закріпити в усному мовленні матеріал по темі "День Подяки", поширити світогляд та знання учнів про свята англомовних країн, удосконалити навички читання.
Обладнання: дошка, аудіозаписи, друковані тексти, роздатковий матеріал, стіннівка.
Учитель: Жукова Олена Леонідівна

 

 

Відкритий урок з німецької мови Рубанчук Олени Євгенівни